Πολυμέσα

Βίντεο και φωτογραφίες απο επιτόπιες και εργαστηριακές δοκιμές που υλοποιηθήκαν απο τεχνικούς και συνεργάτες της εταιρείας μας.