• Γεωτεχνική Έρευνα

Η εταιρία μας Β.Σ.Κ ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΛΤΔ ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ολόκληρο το φάσμα των Γεωεπιστημών.
Από μια γεωλογική / γεωτεχνική μελέτη μέχρι τον έλεγχο υφιστάμενων κατασκευων με μη καταστροφικές μεθόδους. Απο τον έλεγχο αδρανών και δομικών υλικών μέχρι την αξιοποιήση και επανάχρησιμοποίηση υλικών από εσκαφές και αποκαλύψεις.

Το μεγάλο αυτο φάσμα δραστηριοτήτων μας, το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιουμε τις πλέον αποδεκτες παραδοσιακές μεθόσδους αλλά και να εισάγουμε καινούργιες και καινοτόμους μεθόδους ελέγχου και ποιότητας για τα κυπριακά δεδομένα!! Διαβάστε Περισσότερα…