Εργαστήριο

Η εταιρεία διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών Εδαφομηχανικής | Βραχομηχανικής | Σκυροδέματος και  είναι σε θέση να εκτελέσει συμβατικές και εξειδικευμένες εργαστηριακές δοκιμές. Οι δοκιμές αυτές μπορουν να χωριστουν με το ποιο κάτω τρόπο.

Δοκιμές Φυσικών Χαρακτηριστικών Εδάφους

Δοκιμές Μηχανικών Χαρακτηριστικών Εδαφών

Δοκιμές Βραχομηχανικής

Δοκιμές Σκυροδέματος

Δοκιμές λοιπόν Οικοδομικών Υλικών

Αδιατάραχη Διάτρηση Σκυροδέματος

Δοκιμές Αδρανών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας Κατασκευών