Η εταιρεία διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών Εδαφομηχανικής | Βραχομηχανικής | Σκυροδέματος και  είναι σε θέση να εκτελέσει συμβατικές και εξειδικευμένες εργαστηριακές δοκιμές. Οι δοκιμές αυτές μπορουν να χωριστουν με το ποιο κάτω τρόπο.

[wrc_column grid=”3″ width=”1″ type=”start”]

Δοκιμές Φυσικών Χαρακτηριστικών Εδάφους
[/wrc_column][wrc_column grid=”3″ width=”1″]

Δοκιμές Μηχανικών Χαρακτηριστικών Εδαφών
[/wrc_column][wrc_column grid=”3″ width=”1″]

Δοκιμές Βραχομηχανικής
[/wrc_column]

[wrc_column grid=”3″ width=”1″ type=”start”]

Δοκιμές Σκυροδέματος
[/wrc_column][wrc_column grid=”3″ width=”1″]

Δοκιμές λοιπόν Οικοδομικών Υλικών
[/wrc_column][wrc_column grid=”3″ width=”1″]

Αδιατάραχη Διάτρηση Σκυροδέματος
[/wrc_column]

[wrc_column grid=”3″ width=”1″ type=”start”]

Δοκιμές Αδρανών Υλικών
[/wrc_column][wrc_column grid=”3″ width=”1″]

Έλεγχος Ποιότητας Κατασκευών
[/wrc_column][wrc_column grid=”3″ width=”1″]