Στο Εργαστήριο μας εκτελούνται οι ακόλουθες δοκιμές

Τσιμέντο

 • Προσδιορισμός αντοχών Τσιμέντου (κάμψη και θλίψη) ΕΝ196-1
 • Προσδιορισμός χρόνου πήξης και σταθερότητας όγκου ΕΝ196-3
 • Μεθόδοι λήψης και παρασκευής δοκιμίων τσιμέντου ΕΝ196-5
 • Θερμότητα ενυδάτωσης (μέθοδος διαλύσεως και ημιδιαβατική) ΕΝ196-8,9

Κονιάματα (σοβάς και πηλός) 

 • Δειγματοληψία και προετοιμασία για δοκιμή ΕΝ1015-2
 • Προσδιορισμός πυκνότητας νωπού κονιάματος ΕΝ1015-6
 • Προσδιορισμός περιεχόμενου αέρα ΕΝ1015-7
 • Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη και θλίψη ΕΝ1015-11
 • Προσδιορισμός αντοχής σε πρόσφυση (εφελκισμό) ΕΝ1015-12
 • Προσδιορισμός υδατοαπορροφιτικότητας σκληρυμένου κονιάματος ΕΝ1015-18

Κόλλες Πλακιδίων

 • Αρχική αντοχή σε πρόσφυση(εφελκυσμό) ΕΝ-1348
 • Αντοχή σε πρόσφυση(εφελκυσμό) μετά απο εμβαπτισμό σε νερό ΕΝ-1348
 • Αντίσταση σε ολίσθηση ΕΝ-1308

Πλάκες και Κράσπεδα Πεζοδρομίων

 • Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη πλακών  πεζοδρομίου από σκυρόδεμα ΕΝ -1339
 • Προσδιορισμός υδαταπορρόφησης πλακών πεζοδρομίων από σκυρόδεμα ΕΝ- 1339
 • Προσδιορισμός αντοχής σε κάμψη κρασπέδων οδοποιίας από σκυρόδεμα ΕΝ- 1340
 • Προσδιορισμός υδαταπορρόφησης κρασπέδων από σκυρόδεμα  ΕΝ -1340

Αφρομπετόν (ελαφρομπετόν)

 • Δειγματοληψία και προετοιμασία για δοκιμή ΕΝ12350-1
 • Προσδιορισμός πλαστικής πυκνότητας νωπού ΕΝ 12350-6
 • Προσδιορισμός ξηρής πυκνότητας ΕΝ 12390-6
 • Προσδιορισμός Αντοχής EN 12390-3

Τούβλα Τοιχοπιόιας 

 • Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη ΕΝ 772-1
 • Προσδιορισμός υδατοαπορροφησης ΕΝ772-11
 • Προσδιορισμός ξηρής, ειδικής και φαινόμενης πυκνότητας ΕΝ772-13