Η εταιρεία μας ειναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση περιβαλλοντικών Μελετών στα πιο κάτω πεδία:

 1. Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβαλλοντικών (ΜΕΕΠ & ΕΕΠ)
  • Υδραυλικών και λιμενικών έργων
  • Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • θαλάσσια και χερσαία θεματικά πάρκα
  • Εξορυκτικών και λατομικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτες Επεξεργασίας αποβλήτων
 2. Μελέτες Επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
 3. Αποκατάστασης Περιβάλλοντος