Αποστολή της εταιρείας Β.Σ.Κ. ΓΕΑΝΑΛΥΣΗ είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απατήσεις που τίθενται από τους πελάτες, τις νομοθετικές απατήσεις αλλά και με τα διεθνή πρότυπα και τους εθνικούς κανονισμούς με σκοπό τη βέλτιστη ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών.

Με γνώμονα την συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση της εταιρείας και την καθοδήγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίου CYS ISO17025:2017 η διοίκηση της εταιρείας αξιολογεί τις επιδόσεις της και αναθεωρεί συνεχώς τους στόχους της με σκοπό την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

Ιδρυτικές Αρχές της διοίκησης

  • Η γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών
  • Υψηλή επαγγελματική πρακτική
  • Καταρτισμένο προσωπικό
  • Εφαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών καθώς του Συστήματος Ποιότητας από όλο το προσωπικό
  • Συνεχής εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
  • Χρήση διεθνών πρότυπων και κανονισμών
  • Συνεχής αναβάθμιση διαδικασιών
  • Συνεχής επιμόρφωση
  • Άρτια κατάσταση του εξοπλισμού μέσω της προληπτικής συντήρησης
  • Ασφάλεια και Υγεία