Το έδαφος στο οποίο κατασκευάζεται ένα δομικό έργο πρέπει να εξασφλίζει με επάρκεια ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος εδαφικής διάρρηξης, αστάθειας πρανών, ρευστοποίησης ή καθίζησης πέραν του αναμενόμενου.

Έτσι ο προσδιορισμός των μηχανικών παραμέτρων του εδάφους αποτελεί προυπόθεση για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας του έργου μας.

Στο εργαστήριο μας εκτελούνται οι πιο κάτω δοκιμές

  • Προσδιορισμός Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας (C.B.R.) (BS1377-4)
  • Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης (BS EN ISO 17892-5, BS1377-5)
  • Δοκιμή δυναμικού μονοδιάστατης διόγκωσης ή στερεοποίησης (BS1377-5)
  • Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης (BS EN ISO 17892-7)
  • Δοκιμή άμεσης διάτμησης (BS EN ISO 17892-10)
  • Δοκιμή υδροπερατότητας (BS EN ISO 17892-11)