Στο εργαστήριο μας εκτελούνται οι παρακάτω δοκιμές βραχομηχανικής:

  • Εξαγωγή κυλινδρικών δοκιμίων  βραχωδών δειγμάτων (EN 12504-1).
  • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας πετρώματος (BS1377-2,BS EN ISO 17892-1).
  • Προσδιορισμός φαινομένου βάρους (BS1377-2,BS EN ISO 17892-3).
  • Δοκιμή μονοαξονικής θλίψης (ISRM Part 1 2007).
  • Θλίψη κατά διάμετρο (Brazilian test) (ASTM D3967)
  • Δοκιμή σημειακής φόρτισης (ASTM D 5731)