Γεωμορφώματα: Αμμοθίνες Ακρωτηρίου

Οι αμμοθίνες  είναι μικροί λόφοι από άμμο και συναντούνται κυρίως στις παράκτιες περιοχές ως αποτέλεσμα της διάβρωσης και της απόθεσής άμμου. Η προερχόμενη άμμος από τις λεκάνες απορροής των ποταμών, τα ιζήματα από την διάβρωση βράχων ή/και των υποθαλάσσιων συσσωρεύσεων άμμου, αντικαθιστούν φυσικά την άμμο της ακτής η οποία παρασέρνεται από τον  άνεμο. Σε αυτές … Read more