Γεωτεχνική Μελέτη Παραλιακό Μέτωπο Λεμεσού

Η εταιρία μας εκπόνησε γεωτεχνική μελέτη κοντά στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Σκοπός της μελέτης ήταν  ο προσδιορισμός των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του υπεδάφους για ανέγερση πολυκατοικίας.

Η μεθοδολογία εκπόνησης έγινε με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις βάθους 15 μέτρων, σε σημεία που υπέδειξε  ο Γεωλόγος της εταιρίας μας. Κατά την διεξαγωγή των γεωτρήσεων έγινε εντοπισμός και καταγραφή της στωματογραφίας, της στάθμης του νερού, οπως επίσης και επιτόπιες δοκιμες (SPT, Water Level, CPT κλπ)

Αξιοσημείωτο ήταν ότι, από τις επιτόπιες και εργαστηριακές δοκιμές που έγιναν, τα αποτελέσματα μας παραπέμπουν σε φαινόμενα ρευστοποιήσης του εδάφους  σε σχετικά μικρό βάθος 4,00 -5,00  μέτρων.

Leave a Comment