Γεωτεχνική Μελέτη κοινότητα Φασούλας

Η εταιρία μας εκπόνησε γεωτεχνική μελέτη για σκοπούς οικιστικής ανάπτυξης στη κοινότητα Φασούλας της επαρχίας λεμεσού. Λόγο της ύπαρξης βραχώδους σχηματισμού, η εταρία μας εφάρμοσε τις πλέoν ενδεδιγμένες και σύγχρονες μεθόδους έρευνας και μελέτης της βραχομηνικής, όπως πυρηνοληψία απο μεγάλα βάθη, GSI, RQD, RMR, επιτρεπόμενη τάση θεμελίωσης και φέρουσα ικανότητα βραχώδους σχηματισμού κ.α.

Leave a Comment