Γεωτεχνική Μελέτη

Η εταιρία μας εκπόνησε Γεωτεχνική μελέτη στο κέντρο της Λεμεσού για σκοπούς ανέγερσης τετραόροφου οικίματος με δύο υπόγειους χώρους. . Για την εκπόνηση της μελέτης διεξάχθηκαν επιτόπιες και εργαστηριακές δοκιμές με πληρη εφαρμογή όλων των προτύπων και μεθόδων που προβλέπει ο Ευροκώδικας 7. Ευχαριστούμε τους αναθέτες και τους συνεργάτες μας.

Β.Σ.Κ ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΛΤΔ

Leave a Comment